Perjalanan Waktu Pemilihan Khalifah Rasyidin


Pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah dilakukan dengan kesepatakan para sahabat. Pengangkatan beliau sebagai khalifah yang pertama adalah melalui pemilihan secara musyawarah yang dilakukan oleh umat Islam di Tsaqifah Bani Saidah setelah wafatnya Rasulullah SAW Saidah.

Termasuk Umar bin Khattab yang merupakan sahabat sekaligus ayah mertua Rasulullah dari istrinya Hafshah. Proses pengangkatan khalifah Umar bin Khattab RA adalah dengan penunjukkan langsung. Ada surat wasiat yang dititahkan oleh Abu Bakar Ash Shiddiq RA melalui juru tulis Utsman bin Affan RA.

Utsman bin Affan dipilih menjadi Khalifah ke-3 melalui proses musyawarah yang ketat yang dilakukan oleh umat Islam setelah wafatnya Khalifah sebelumnya, Umar bin Khattab.

halnya ketika pemilihannya Ali bin Abi Thalib, justru sebaliknya. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, masyarakat beramai-ramai datang dan membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah. diangkat melalui pemilihan dan pertemuan terbuka sehingga Ali terpilih secara aklamasi.

Pada tahun 35 Hijriah, Ali dinobatkan sebagai khalifah keempat seperti dinukil dari buku Sejarah Peradaban Islam susunan Akhmad Saufi dan Hasmi Fadhilah. Masa kekhalifahan Ali tidak lama, hanya berselang 5 tahun sampai akhirnya ia wafat pada 40 Hijriah.

Post a Comment

Silahkan memberikan tanggapan dengan menggunakan bahasa yang santun..terimakasih... :-)

Previous Post Next Post